Lem’alar

Değişik konularda telif edilen Lem’alar, Nur hizmetinin temel prensiplerini izah ederek Nur talebesinin manevi dinamiklerini ele alır.. Bu kitabın ihtiva ettiği konulardan bir kaçı: Hz. Yunus ve Hz. Eyyub’un kıssaları Ehl-i Sünnet ve Ehl-i Şia arasındaki imamet ve hilafet meselesi Peygamber Efendimizin sünnetine uymanın önemi Şeytanın yaratılmasındaki hikmet ve gayeler Sedd-i Zülkarneyn nerededir, Ye’cüc ve…