İhlas Risalesi

İki ayrı bölümden oluşan bu risâlenin birinci bölümünde (20. Lem’a) âlem-i islâmın milletleri, halkları geniş cemaatleri mabeyninde ihlâs düstûrunun ehemmiyeti , bu düsturun amele dönüşmesiyle ortaya çıkacak azim neticeler, ehl-i imanın ehl-i küfürle mücahade ve mücadelesinde zayıf ve mağlup duruma düşmelerinin nedenleri  üzerinde durulmaktadır. İkinci bölümünde ise, her meşreb veya cemaat mensubunun en esaslı ve hakikatli tavrının, en metin ve istikametli hizmetinin, en sâfi ve nurlu ibadetinin ancak ihlâsla mümkün olduğunu gayet hoş ve lâtif bir tarzda beyân eder.