Türk Aleviliği

Anadolu ‘ya özgü Alevilik hakkında yeterince araştırma yapıldığı söylenemez. Kimilerine göre Alevilik bir kültür hareketi, kimilerine göre bir mezhep, kimilerine göre Şianın Anadolu versiyonu, kimilerine göre de eski Türk inanç ve akidelerinin İslami boyayla boyanmış şekli… Ama ne olursa olsun günümüzde yaşanan bir alevilik gerçeği var. Tartışmalı olmakla beraber çeşitli kaynakve uzmanlara göre Türkiye’de hatırı sayılır Alevi nüfus da var. Tunceli’den Adana’ya Antalya’ya kadar uzanan bir çizgide Alevi nüfusu dağılmış durumda. Bu kadar geniş bir alanda ciddi bir nüfusa sahip, kendini Alevi olarak tanımlayan bu insanlar Anadolu’da Malazgirt’ten hatta ondan da önceki tarihlerden bu yana yaşıyorlar. Dolayısıyla Aleviliğin tarihi süreçte nasıl ortaya çıktığını bilmeden bu konuda ulu orta konuşmanın ve yazmanın pek faydası olmadığını düşünüyorum.

Biz bu çalışmamızda Türk Aleviliğinin arka planını, tarihi seyrini, oluşum safhalarını, neden ve niçinlerini irdelemeye çalıştık.

(Arka Kapak Yazısı)