Sünnet-i Seniyye Risalasi

Bu kitapta Resûlullah(a.s.v.)‘ın sünnet-i seniyyesine dair muhtelif risalelerden bir araya getirilen parçalar yer almaktadır. Husûsiyle 4. Lem’a, 11. Lem’a, 19. Söz Risâleleriyle Mesnevî-i Nûriye ve İşarâtü’l-İ’caz’dan nübûvvet ve risâlete dair kısımlar bu eserde bir araya getirilmiştir. Böylece Hz. Peygamber(a.s.v)’in sünnetine, o sünnetin kaynağı olan zâtına ve o nûranî zâtın nübûvvetine dair gayet lâtif ve hakikatli bir eser olarak te’lif edilmiştir.

Ebat: 10,5 cm x 16 cm
Sayfa Sayısı: 248