Nur’un İlk Kapısı

On Dört Ders’ten oluşan bu kitap Hz. Üstâd’ın  Yeni Said döneminin ilk müstâkil eseridir denilebilir. Muhteva açısından Küçük Sözler kiyabıyla benzerlik gösterir. İçerisinde yer alan konuların başlıcaları; iman ve ibadetin insanın dünya ve âhiret saâdetine vesile olacağı, iyilik ve hayırların lütf-û ilâhî, kötülüklerin ise kesb-i insanî ile olduğu, namaz ve duânın ehemmiyeti ve gerekliliği, insan ve kâinatın yaratılış hikmetleri, hayatın mahiyet ve hakikati, ehl-i dalâlet ve ehl-i hidâyetin farkları, Kur’an ve felsefenin hikmet anlayışlarının muvazenesi, tevhid ve nübûvvetin delilleri vb. konulardır.

Ebat: 10,5 cm x 16 cm
Sayfa Sayısı: 232