Otuz Üç Pencere (33 Pencere)

Bir cihette de 33. Mektub olarak Hz. Üstad’ın ifade ettiği bu eser husûsiyle tevhide dair en geniş ve en azim dairelerden, en küçük ve cüz’î meselelere kadar sayısız pencerelerden otuz üç adet pencereyi ihtiva etmiştir. Bu pencerelerde bazen vahîdiyet içerisinde Cenâb-ı Hakk’ın ehâdiyetini izah ve ispat eder. Bazen de ehâdiyetten Cenâb-ı Hakk’ın vahîdiyetine ve vahdâniyet-i ilâhîyeye çok dakik ve muknî deliller getirilerek, imanı ilmelyakîn mertebesinden aynelyakîne ve hatta hakkalyakîne îsal eden gayet kıymetli bir risâledir.

Ebat: 10,5 cm x 16 cm
Sayfa Sayısı: 72