Ayetü’l Kübra

“Kâinattan hâlıkını soran bir seyyâhın müşahedâtıdır.” diye başlayan bu kitapta, semavat âleminden başlayarak tâ insanın âkıl ve kalp dairesine kadar tevhide dair  âzim bürhanlar zikredilmektedir. İsrâ Sûresi’nin  44. âyetinin geniş ve muazzam bir tefsirinin yapıldığı bu eserde gâyet yüksek hakikatler ve marifetullahın azim delilleri belâğatli ve esaslı bir surette izah ve ispat edilmektedir. Hz. Üstâd “Elhâk bu risâlenin İmam-ı Âli (r.a.)’nin ve evliyânın gaybî işaretleriyle makbuliyetine imza basmalarına tam lâyık bulunduğu” tarzındaki ifadeleriyle bu eserin kıymetini beyan etmişlerdir.

Ebat: 10,5 cm x 16 cm
Sayfa Sayısı: 184