Kur’an’da Şûrâ Kavramı

Asya kıta’sının ve istikbalinin keşşafı ve miftahı şûradır…

Haklı şûra ihlas ve tesanüdü netice verdiğinden, üç elif, yüz on bir olduğu gibi, ihlas ve tesanüd-ü hakiki ile üç adam yüz adam kadar millete fayda verebilir. Ve on adamın hakiki ihlas ve tesanüd ve meşveretin sırrı ile bin adam kadar iş gördüklerini çok vukuat-ı tarihiye bize haber veriyor. Madem beşerin ihtiyacatı hadsiz ve düşmanları nihayetsiz ve kuvveti ve sermayesi pek cüz’i; hususan dinsizlikle canavarlaşmış, tahribatçı, muzır insanların çoğalmasıyla elbette ve elbette, o hadsiz düşmanlara ve o nihayetsiz hacetlere karşı, imandan gelen nokta-i istinad ve o nokta-i istimdad ile beraber hayat-ı şahsiye-i insaniyesi dayandığı gibi hayat-ı içtimaiyesi de yine imanın hakaikından gelen şûra-yı şer’i ile yaşayabilir, o düşmanları durdurur, o hacetlerin teminine yol açar.

İslamda Irkçılık Yasağı

Kur’an-ı Kerim farklı kan ve tende olmayı, farklı dillerde konuşmayı, Allah’a ait alametler, ayetler olarak sayar bu bağlamda bu farklılıklara bir kutsallık atfeder.

Irkçılık hastalığının çözümü olarak da Hz. Peygamber a.s. “İnsanlar tarağın dişleri gibi eşittirler.” diyerek, hukukta eşitliği esas almanın gerekliliğini ve “Hiç biriniz kendi nefsi için olmasını istediğiniz şeyi din kardeşi için de olsun istemedikçe iman etmiş olmaz” emri ile de empati yapmanın ve başka etnik kökenden olanları anlamanın kendimiz için istediğimiz tüm hakları onlar için de istemenin ve hiçbir üstünlük taslamadan “tek yumurta ikizi gibi kardeşçe” yaşamanın yolunu bizlere göstermiştir.

Hak Arama Hürriyeti ve SAİD NURSÎ

Bediüzzaman hakkında birçok makale ve kitap yayınlanmış bulunuyor. Bu kişi, senelrce  gazetelerin baş sahifelerine de mevzu olmulştur. Bizim burada sunduğumuz, Nursî’nin idari makamlara ve adli mercilere başvurmaları ile mahkemelerdeki savunmalarının hukuki özellikleridir ve bu konuda ilk defa yapıldığı içinbir 1deneme” mahiyetindedir. ….. tanıtım metni ileride tamamlanacaktır         Hak Arama Hürriyeti ve SAİD…

Türk Aleviliği

Anadolu ‘ya özgü Alevilik hakkında yeterince araştırma yapıldığı söylenemez. Kimilerine göre Alevilik bir kültür hareketi, kimilerine göre bir mezhep, kimilerine göre Şianın Anadolu versiyonu, kimilerine göre de eski Türk inanç ve akidelerinin İslami boyayla boyanmış şekli… Ama ne olursa olsun günümüzde yaşanan bir alevilik gerçeği var. Tartışmalı olmakla beraber çeşitli kaynakve uzmanlara göre Türkiye’de hatırı…

Türkiye’de Kadın-Erkek Eşitliği ve Başörtüsü (Türban) Yasağı

Elinizdeki kitapta iki ayrı özellik bulacaksınız : Biri anayasa hukuku açısından kadının yeri ve temel haklar ve hürriyetler sahasında hukuki statüsü ele alınmıştır. Burada kadının anayasa hukuku alanındaki hukuki durumu ve sahip olduğu haklar anlatılmakta konunun temel esaslan verilmektedir. İkincisi ise kadının İslam hukukundaki durumuyla ilgili bilgiler verilmektedir. Bu bilgilerin temeli ve özeti şöyledir a-…

Tarihe Yön Veren Kahramanlar

Tarih b. Ziyad, İslam medeniyetini Avrupa kıtasına taşıyan kumandan olarak tarihe adını yazdırdı. İspanya’nın kapıları onun elleriyle açıldı ve müslümanlar burada 700 yıl İslam medeniyetinin bayraktarlığını yaptı. Osman Bey, aşiretten devlete doğru giden yolun başındaydı. Yıl 1299’u gösteriyordu. Bizans’ın egemenliğine son vererek tarihte yeni bir çağ açacak devletin temellerini atarken o mutlu günü görür gibi…

İslam Ve Çevre

Çevrenin korunması için alınması gereken tedbirlerin temelinde temizlik kavramı yer alır. Çevre hukukunun temel felsefesi temizlik ve temizliği koruma olunca temizliğe büyük önem vermiş olan İslam dininin çevrenin korunmasına vurgu yapmamış olması düşünülemez. Dolayısıyla İslam çevre Hukuku’nu da İslam’ın temizlik anlayışının bir parçası olarak kabul etmek kaçınılmazdır. (Arka Kapak Yazısı) Barkod: 9789756382414 Yazar: Servet Armağan…

Sahabi Annelerimiz

Saadet devrinin o büyülü atmosferinde yaşayan tüm sahabiler, Efendimizin eğitimiyle gelişip olgunlaşmış, onun öğretileriyle hayatı anlamış ve yaşamışlardı. Onunla sürekli görüşme imkanı bulan erkekler bu konuda eşsiz bir konumda yer alırken, hanımlar da onun rahle-i tedrisinin uzağında kalmamıştı. İslam’ın başından itibaren Efendimizin en yakınında yer alan hanım sahabiler vardı. Onlar hem ilim hem de uygulama…

Kadınlar Aleminin Sultanları

GİRİŞ Bölümünden Kadın olmak; buram buram vefa kokmaktı… Kadın olmak; gönlünün en derin köşelerini sevgiliye açmak; bazen bir çağlayan olup yüreklere şefkati akıtmaktı… Kadın olmak; kalbinde yetiştirdiği sevgi tohumlarını münbit yüreklere gömebilmek… Gönül gözünden süzülen yaşlarla cehennemî ateşleri söndürebilmek… Bir yağmur olup çorak ruhlara sağanak sağanak Rahim’in merhametini indirebilmekti… Kadın olmak; Hâcer olmaktı… Issız çöllerde…