Dersên Civakî

Ev kitêb, ji eserên “Seîdê Berê” pêk tê. Gava meriv qala “Seîdê Berê” dike, tavilê salên bi ba û bahoz ên beriya Meşrûtiyeta II. û salên piştî wê tên bîra meriv. Ev salên han, bêguman ew sal in ku Împaratoriya Osmanî ji aliyekî ve bi pirsgirêkên nav xwe yên guherînxwaziyê re mijûl dibû û ji…

Mesnewîya Nûriye

Kitêbeke Bedîuzzeman a mezin, cara peşî e ku Bi Kurdî Derket! Kurdîya Mesnewiya Nûriye derket! Ev cara peşîye ku kitêbeke mezin a Bedîuzzeman, bi Kurdî derket. Kitêbên Bedîuzzeman Seîdê Nûrsî yên bi navê Kulliyata Rîsaleyên Nûr ku Quranê pêşkêşî fêm û mejîye sedsala modern dikin û misilmanan amadeyê esra ilm û zanistê dikin, bi dehan…

Rîsaleya Nexweşan

Nivîsa nasîne di demeke nezîk de we ê weşandin.   Ferehî û Direjbûn: 13,5 cm x 19,5 cm Jimara Rûpelan: 56

Rîsaleyên Îxlasê

Nivîsa nasîne di demeke nezîk de we ê weşandin. Ferehî û Direjbûn: 13,5 cm x 19,5 cm Jimara Rûpelan: 56

Rîsaleya Munacatê

Nivîsa nasîne di demeke nezîk de we ê weşandin. Ferehî û Direjbûn: 13,5 cm x 19,5 cm Jimara Rûpelan: 48

Dîwana Herba Urfî

Nivîsa nasîne di demeke nezîk de we ê weşandin. Ferehî û Direjbûn: 13,5 cm x 19,5 cm Jimara Rûpelan: 56

Mûcîzeyên Ehmedî

Nivîsa nasîne di demeke nezîk de we ê weşandin. Ferehî û Direjbûn: 13,5 cm x 19,5 cm Jimara Rûpelan: 224

Mûcîzeyên Qur’anê

Nivîsa nasîne di demeke nezîk de we ê weşandin. Ferehî û Direjbûn: 13,5 cm x 19,5 cm Jimara Rûpelan: 160

Munazerat

Nivîsa nasîne di demeke nezîk de we ê weşandin. Ferehî û Direjbûn: 13,5 cm x 19,5 cm Jimara Rûpelan: 96

Xutbeya Şamê

Nivîsa nasîne di demeke nezîk de we ê weşandin. Ferehî û Direjbûn: 13,5 cm x 19,5 cm Jimara Rûpelan: 64