Mesnewîya Nûriye

Kitêbeke Bedîuzzeman a mezin, cara peşî e ku Bi Kurdî Derket! Kurdîya Mesnewiya Nûriye derket! Ev cara peşîye ku kitêbeke mezin a Bedîuzzeman, bi Kurdî derket. Kitêbên Bedîuzzeman Seîdê Nûrsî yên bi navê Kulliyata Rîsaleyên Nûr ku Quranê pêşkêşî fêm û mejîye sedsala modern dikin û misilmanan amadeyê esra ilm û zanistê dikin, bi dehan…