Üstad Hazretlerinin En Son Dersi

   (Umum Nur talebelerine Üstad Bediüzzaman’ın vefatından önce vermiş olduğu en son derstir.)           Aziz kardeşlerim! Bizim vazifemiz müsbet hareket etmektir. menfi hareket değildir. Rıza-yı ilâhiye göre sırf hizmet-i imaniyeyi yapmaktır, vazife-i ilâhiyeye karışmamaktır. Bizler asayişi muhafazayı netice veren müsbet iman hizmeti içinde; her bir sıkıntıya karşı sabırla, şükürle mükellefiz. Meselâ, kendimi misal alarak derim:…

Bediüzzaman SAİD NURSÎ

Rumi 1293 (Miladî 1876) yılında Bitlis vilayetine bağlı Hizan kazasının İsparit nahiyesinin Nurs köyünde dünyaya geldi. Medrese tahsiline küçük yaşta başladı. Nurs’a yakın Tağ medresesine bir müddet devam eden Said Nursî henüz çocuk yaşlarında iken kabına sığmayan bir fıtrata sahipti. Sık sık medrese değiştiriyor, her gittiği yerde dikkatleri üzerinde topluyordu. Dokuz yaşında iken gittiği Doğubayezid’deki…

Haftanın Dersi | Bediüzzeman’ın sonraki nesle çağrısı..

Ey üç yüz seneden sonraki yüksek asrın arkasında gizlenmiş ve sâkitane benim sözümü dinleyen ve bir nazar-ı hafi-yi gaybî ile beni temaşa eden Saidler, Hamzalar, Ömerler, Osmanlar, Tahirler, Yusuflar, Ahmedler vesaireler! Sizlere hitab ediyorum. Başlarınızı kaldırınız, “Sadakte” deyiniz ve demek sizlere borç olsun. Şu muasırlarım, varsın beni dinlemesinler. Tarih denilen mazi derelerinden sizin yüksek istikbalinize…

Birkaç Biçare Gençlere Verilen Bir Tenbih, Bir Ders, Bir İhtarnamedir

         Bir gün yanıma parlak bir kaç genç geldiler. Hayat ve gençlik ve hevesat  cihetinden gelen tehlikelerden sakınmak için tesirli bir ihtar almak isteyen bu gençlere ben de eskiden Risale-i Nur’dan meded  isteyen gençlere dediğim gibi bunlara dahi dedim ki: Sizdeki gençlik kat’iyen  gidecek. Eğer siz daire-i meşruada  kalmazsanız, o gençlik zayi olup başınıza hem…