Divan-ı Harb-i Örfî

Bu eserin bir diğer adı “İki Mekteb-i Musibetin Şehadetnâmesi” dir. 31 Mart Hâdisesi’nden sonra birçok aydın ve ûlema gibi Hz. Üstad da tevkif olunarak Divan-ı Harb’de yargılandı. İşte bu eser, Üstad’ın muhakeme esnasındaki esaslı ve hakikatli bir savunmasıdır. Mahkeme heyetinin sorularına verdiği cevapları ve kendisiyle beraber birçok masumun beraatine sebep olan gerek mahkeme heyetine gerekse bu elîm hadisenin asıl müsebbiplerine yönelttiği ve aynı zamanda bu garip olayın içyüzünü ortaya koyan kendi sorularını ihtîva eden bu kitap çalkantılı ve hareketli bir dönemin belgesi niteliğindedir.

Ebat: 10,5 cm x 16 cm
Sayfa Sayısı: 80