Emirdağ Lahikası

Emirdağ Lahikası Risale-i Nur’un son dönem eserlerindendir. Bu lahikaların birinci kısmı (Emirdağ Lahikası I), Üstad’ın 1944-1947 yılları arasında Emirdağ’da mecburi ikamete tabi tutulduğu dönemde; İsparta, Kastamonu, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere Anadolu’nun diğer şehirlerindeki Nur talebelerine hizmetle ilgili bazı düsturları içeren ve bazen de soru-cevap niteliği taşıyan mektuplarını kapsamaktadır. İkinci kısım (Emirdağ Lahikası II) ise, Emirdağ, Eskişehir ve İstanbul’daki ikametleri sırasında 1948-1952 ve sonrası dönemde yazılan mektupları ihtiva etmektedir. Emirdağ Lahikası’nda da Üstad Bediüzzaman’ın mektupları ile Nur talebelerinin yazdıkları mektuplar Zehra Yayıncılık tarafından iki ayrı bölüm olarak yeniden tasnif edilmiştir.

• Bediüzzaman’ın yazdığı mektuplar
• Bediüzzaman’ın müdafaaları
• Ankara ehl-i vukufunun raporu
• Denizli mahkemesinin kararı
• Nur Talebelerinin yazdığı mektuplar

 

Külliyat Sayfa Sayısı : 549

 

İÇİNDEKİLER
Sunuş 7
Bediüzzaman’ın Yazdığı Mektuplar (EMİRDAĞ LÂHİKASI-I) 9
1944 ile 1947 yılları arasında kaleme alınan ve Nur talebeleri ile değişik şahısların sorduğu mühim soruların cevaplarının verildiği mektuplardır. Bediüzzaman Said Nursî yazdığı bu mektuplarda Risale-i Nur hizmetinin düsturlarını açıklamaktadır.
Bediüzzaman’ın Müdafaaları (EMİRDAĞ LÂHİKASI-I) 234
Bu kısımda Üstad’ın, Cumhurbaşkanı, çeşitli bakanlıklar, emniyet müdürlükleri ve milletvekillerine yazdığı dilekçe, mektup ve müdafaaları yer almaktadır.
Ankara Ehl-i Vukufu’nun Raporu (EMİRDAĞ LÂHİKASI-I) 265
Denizli Mahkemesi’nin Kararı (EMİRDAĞ LÂHİKASI-I) 266
15.6.1944 tarihinde Denizli Ağır Ceza Mahkemesi’nin ittifakla verdiği beraat kararının suretidir.
Nur Talebelerinin Yazdığı Mektuplar (EMİRDAĞ LÂHİKASI-I) 267
Bediüzzaman’ın Yazdığı Mektuplar (EMİRDAĞ LÂHİKASI-II) 304
Üstad’ın 1948 yılından vefatına kadar geçen zaman dilimi içerisinde yazdığı ve değişik konular hakkında dönemin hükümet idarecilerine çeşitli tavsiye ve görüşlerini dile getirdiği mektuplarıdır. Aynı yıllarda Nur talebelerine hitaben yazılmış mektuplar da bu kısımda yer alır.
Bediüzzaman’ın Müdafaaları (EMİRDAĞ LÂHİKASI-II) 481
Lozan’ın İçyüzü (Büyük Doğu Mecmuasından) (EMİRDAĞ LÂHİKASI-II) 490
Nur Talebelerinin Yazdığı Mektuplar (EMİRDAĞ LÂHİKASI-II) 493