Hastalar Risalesi

Hastalara bir merhem, bir teselli, manevî bir reçete, bir iyâdetü’l- mâriz ve geçmiş olsun makamında yazılmıştır. Nev’î beşerin on kısmından bir kısmını teşkil eden musibetzede ve hastalara hakiki bir teselli ve nâfi bir merhem olabilecek 25 devayı tazammun bir risâledir.