Hakkımızda

Zehra Yayıncılık Risale-i Nur Külliyatı basan yayınevlerine bir yenisini eklemek düşüncesiyle kurulmadı. Bir fikre, bir ilme karşı sorumluluğun onun suretini taşıyan metne hizmeti yeni bakış açısıyla ele alma zarureti doğurmuştu Zehra'yı. 1997 koşullarının mütevazı imkanlarıyla yola çıkan Yayınevimizin motivasyonları şunlardır:

Değişik mülahazalarla sansüre uğramış yahut tahrif edilmiş metinleri orjinal haliyle okuyucuya sunmak ve bu konuda öteden beri oluşan şüpheleri izale etmek.
Yeni neslin Risale-i Nur'u anlamasını kolaylaştırmak amacıyla metnin orjinalliğine müdahale etmeden kitap sonuna kavram/ad tanıtımlarını ve sayfa altlarına bilinmeyen kelimelerin bağlamsal anlamlarını  yerleştirmek.
Risale-i Nuru müellifinin geleceğe yüklediği borç olarak zikrettiği anadili Kürtçenin yanısıra diğer dillere tercüme etmek.

Yayınevi bu süreçte bir yandan dijital dönüşüm çalışmalarıyla Risale-i Nur'a kolay ve ücretsiz ulaşmanin imkanlarını oluştururken diğer taraftan arşivini dijitalize etme faaliyetleriyle uğraşmaktadır. Risale-i Nur'u umumun malı olarak gören yayınevimiz bünyesinde oluşturduğu orjinal nüshaları araştırma ve inceleme heyetinin raporlarıyla okuyucuyu bilgilendirmeye devam edecektir.