Küçük Sözler

Hacmi küçük fakat içerdiği muhteviyat açısından hayli büyük ve kıymetli bir risâle olan bu kitap, her birisi birbirinden hikmetli hikâyecikler ve bunların hakikatlerini hâvî dokuz adet sözden teşekkül etmiştir. Ayrıca kitabın son kısmına 21. Söz’ün birinci makamı da eklenerek, namaza dair çok ehemmiyetli ikazlarla hatime verilmiştir.

Kitaptan Örnek Metin:

Ey kardeş! Benden birkaç nasihat istedin. Sen bir asker olduğun için askerlik temsilâtıyla, sekiz hikâyecikler ile birkaç hakikatı nefsimle beraber dinle. Çünkü, ben nefsimi herkesten ziyade nasihata muhtaç görüyorum. Vaktiyle sekiz ayetten istifade ettiğim “Sekiz Söz”ü biraz uzunca nefsime demiştim. Şimdi kısaca ve avam lisanıyla nefsime diyeceğim. Kim isterse beraber dinlesin.

 

İÇİNDEKİLER
Sunuş 9
Birinci Söz 11
Besmelenin mana ve hakikatını bir temsil ile izah ve tefsir eder. On Dördüncü Lem’anın İkinci Makamı: Bismillahirrahmanirrahîm’in Kur’an’ın bir özeti ve sırlarının bir anahtarı olduğunu altı sır halinde anlatır.
İkinci Söz 24
İmanın bitmez, tükenmez bir hazine olduğunu, iman hakkındaki ayetlerin ışığında bir temsil ile açıklar.
Üçüncü Söz 27
İnsan hayatı için ibadetin ne büyük manevî bir ticaret olduğunu ibadetle ilgili ayetlere dayanarak ifade eder.
Dördüncü Söz 30
Namaz hakkındaki bir hadise dayanarak, namaz kılan bir kimsenin ne kadarkârlı bir ticaret yaptığını, namaz kılmayanın ise ne kadar zarar ve ziyan içinde olduğunu beyan eder.
Beşinci Söz 32
Namaz kılmak ve büyük günahları işlememek, insanın en önemli vazifesi olduğunu bir temsil ile izah eder.
Altıncı Söz 35
Cenab-ı Hakkın insana bir emaneti olan nefs ve malını yine Ona satanların, Onun nam ve hesabına kullananların beş derece kâr içinde kâr ettiklerini; satmayanların ise beş derece zarar içinde zarar ettiklerini gayet ikna edici ve inandırıcı bir temsil ile açıklar.
Yedinci Söz 40
Allah’a ve ahirete iman etmenin insan için ne kadar lüzumlu olduğunu, dünya hayatı ile ilgili ayetleri tefsir ederek, gaflette olanların dünyalarının ne kadar acıklı olduğunu izah edip ispat eder.
Sekizinci Söz 45
Dünyanın içyüzü ile birlikte insanın mahiyetini ve insanda dinin mahiyetini, bu konudaki ayetlerin önemli bir sırrını Hz. İbrahim’e gönderilen suhufta yer alan temsil ile güzelce izah eder.
Dokuzuncu Söz 52
Namazın beş vakitte kılınmasının ve özellikle de bu vakitlere tahsis edilmesinin hikmetlerini, bu husustaki ayetlere dayanarak çok tatlı ve özlü bir ifade ile izah eder.