Lem’alar

Değişik konularda telif edilen Lem’alar, Nur hizmetinin temel prensiplerini izah ederek Nur talebesinin manevi dinamiklerini ele alır.. Bu kitabın ihtiva ettiği konulardan bir kaçı:

 • Hz. Yunus ve Hz. Eyyub’un kıssaları
 • Ehl-i Sünnet ve Ehl-i Şia arasındaki imamet ve hilafet meselesi
 • Peygamber Efendimizin sünnetine uymanın önemi
 • Şeytanın yaratılmasındaki hikmet ve gayeler
 • Sedd-i Zülkarneyn nerededir, Ye’cüc ve Me’cüc kimlerdir?
 • Mugayyebat-ı hamse (beş bilinmeyen) nedir?
 • Avrupa medeniyeti ile Kur’an medeniyeti arasındaki fark
 • Tesettürün önemi
 • İhlası kazanmak ve muhafaza etmek için riayet edilmesi gereken düsturlar
 • Pozitivist düşüncenin temelini oluşturan tabiatçılık görüşünün çürütülmesi
 • Hastalara ve ihtiyarlara manevi tavsiyeler
 • Tefekkürname risalesinin metni ve Türkçe tercümesi
 • İsm-i azamdan olan “Kuddüs, Adl, Hakem, Ferd, Hayy, Kayyum” isimlerinin izahı
 • Esmaü’l-hüsna ile yapılan harika dua ve münacatlar
Büyük Boy : 16,5×24 cm
Orta Boy : 14×20 cm
Küçük Boy : 12×20 cm
Sayfa : 608 sf
İndksler : İçindekiler, Şahıs ve Kavram, Kelime, Ayet ve Hadis
Kalite : Birinci Hamur, Şamua Kağıt
ISBN : 975 – 6382 – 26 – 0