Miraç ve Şakk-ı Kamer Risaleleri

Mirâciye Risâlesi, mirac-ı nebevînin hak ve hakikat olduğunu ve o Zât-ı nûranînin bu büyük ve emsalsiz şerefe mazhariyetinin dört esası ve sırr-ı azimi olduğunu beyân eder. Bu esaslar, Miracın sırr-ı lüzûmu nedir? Hakikat-i Mirac nedir? Hikmet-i Mirac nedir? Miracın fevaidi ve semeratı nedir?  Bu esasların her birisi, ehl-i imânı ikna ve tatmin edecek bir belâğat ve halâvetle kaleme alınmıştır. Şakk-ı Kâmer mevzuûnda ise vukuûna dair yapılan birtakım itirazları ve îras edilen bazı şüpheleri izaleye kâfi izah ve ispatları muhtevî bir eser olarak kaleme alınmıştır.

Ebat: 10,5 cm x 16 cm
Sayfa Sayısı: 80