Müdafaalar

Tarihte hak, adalet ve özgürlük mücadelesi veren her sınıftan kişiler sözkonusu uygulamalarla karşılaşmış ve ölümsüz müdafaalar yapmışlardır. Bizim tarihimizde hafızalarda henüz dipdiri duran Bediüzzaman Said Nursî vardır. Bir ömür boyunca zamana serpiştirilmiş müdafaalar zincirinin kahramanı Bediüzzaman Said Nursî ilk müdafaasını 1909 yılında patlak veren meşhur 31 Mart Hadisesinin ardından bugünkü İstanbul Üniversitesi’nin merkez binasında kurulan ve bir askeri mahkeme olan Divan-ı Harb-i Örfi’de paşalar ve zabitlerden oluşan mahkeme heyetine karşı yapar. Tıpkı milat öncesinde kadim Yunan’da muhakeme edilen ünlü filozof Sokrat’ın savunmasındaki gibi, her düşünce insanında bulunması gereken faziletleri ve davranışları adeta cinayet kabul edenlere karşı bu erdemli ve vazgeçilmez davranış ve düşüncelerini birer birer sayıyor ve mahkeme heyetini mükemmel bir mantık örgüsü içerisinde dize getirerek adeta sigaya çekiyordu.

Bediüzzaman Said Nursî’nin savunmalarında gözlemlenen önemli bir özellik de şudur: Savunma ile birlikte mesaj verme, hukuk dilini ve hukuk mantığını kullanarak mahkeme heyetini etkisi altına alma, Kur’an hakikatlerini savunma içinde yeniden duyurma ve her şeyden önce kişi özgürlüğünün güvence altına alınması gerektiğini vurgulama…

İşte bütün bu saydığımız özellikler, Üstad’ın müdafaalarını yeniden dikkatle okunmasını ve ders alınmasını zorunlu kılmaktadır. Türkiye’de katedilen düşünce özgürlüğü mücadelesinde, Üstad’ın özgün tabiriyle “Nur mekteb-i irfanı”nın ne ölçüde katkıda bulunduğunu tesbit etmek için elinizdeki Müdafaalar kitabını safha safha okumak yeterli olacaktır.

17*24 cm, 608 sayfa, ISBN: 975 – 6382 – 01 – 5
Sayfa Sayısı : 571

 

İÇİNDEKİLER

Sunuş 7
31 Mart Olayından sonra 1909 yılında İstanbul’da kurulan sıkıyönetim mahkemesinde Üstad bediüzzaman’ın yapmış olduğu müdafaa
DİVAN-I HARB-İ ÖRFİ 11
Bediüzzaman’ın I. Millet Meclisinde Neşrettiği Beyanname 31
Üstad’ın 1923 yılında Millet Meclisinde mebuslara hitaben yazdığı, çeşitli konularda tavsiyelerini içeren bir beyanname.
Bediüzzaman’ın Isparta C.M.Umumiliğine Yazdığı Dilekçe 36
ESKİŞEHİR AĞIR CEZA MAHKEMESİ MÜDAFAALARI 41
1935 yılında Eskişehir Ağırceza Mahkemesinde yargılanan Bediüzzaman Hazretlerinin mahkemede yapmış olduğu müdafaalar.
DENİZLİ AĞIR CEZA MAHKEMESİ MÜDAFAALARI (1944 Yılı)
Bediüzzaman Said Nursî’nin Müdafaaları
109
Ankara Ehl-i Vukufu’nun Raporu 168
Nur Talebeleri’nin Müdafaaları 176
Denizli Ağır Ceza Mahkemesinin Beraat Kararı 207
Temyiz Mahkemesinin İlâmı 208
EMİRDAĞ DÖNEMİ MÜDAFAALARI 211
1945-1948 yılları arasında Afyon’un Emirdağ’ı ilçesinde sürgünde kalan Üstad Bediüzzaman’ın çeşitli resmi makamlara müdafaa niteliğinde yazmış olduğu dilekçe ve yazılar.
AFYON AĞIR CEZA MAHKEMESİ MÜDAFAALARI (1948-1956 yılları)
Bediüzzaman Said Nursî’nin Müdafaaları
243
Hata-Savab Cetveli 302
Nur Talebeleri’nin Müdafaaları 333
Afyon Ağır Ceza Mahkemesi Kararnamesinden Bir Bölüm 388
Mahkeme Kararnamesine Kısa Cevaplar 431
Bediüzzaman’ın Temyiz Başvurusu 448
Av. Abdurrahim’in Bediüzzaman Adına Yazdığı Dilekçe 458
Av. Ahmed Hikmet’in Üstad Adına Yaptığı Temyiz Başvurusu 461
Husrev Altınbaşak’ın Mahkemeyle İlgili Bir Mektubu 463
Nur Talebeleri’nin Temyiz Müdafaaları 465
Av. Ahmed Hikmet’in Temyiz Müdafaası 480
Av. Hulusi Bitlisi Aktürk’ün Temyiz Müdafaası 494
Yargıtay’ın Bozma Kararı 509
Afyon Ağır Ceza Mahkemesinin Beraat Kararı 513
Bediüzzaman’ın Müdafaaları 517
Diyanet İşleri Müşavere Kurulunun Raporu 526
Afyon Ağır Ceza Mahkemesinin Risale-i Nur’ların Serbestiyetiyle İlgili Kararı 527
Isparta Sorgu Hakimliğince Verilen Men-i Muhakeme Kararı 529
Bediüzzaman’ın İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi Müdafaası 531
Bediüzzaman’ın Samsun Mahkemesi Müdafaası 544
Nur Talebeleri’nin Değişik Mahkemelerde Yaptıkları Müdafaalar 547