Tabiat Risalesi

Tabiat Risâlesi namındaki bu 23. Lem’a kitabı Hz. Üstad’ın ifadesiyle, “Tabiattan gelen fikr-i küfrîyi dirilmeyecek bir surette öldürüyor; küfrün temel taşını zîr û zeber ediyor. Bu lem’ada  tabiiyyunun münkir kısmının gittikleri yolun içyüzü ne kadar akıldan uzak ve ne kadar çirkin ve ne derece hurafe olduğu, lâakal doksan muhali tazammun eden dokuz muhal ile beyân edilmiştir.