Türkiye’de Kadın-Erkek Eşitliği ve Başörtüsü (Türban) Yasağı

Elinizdeki kitapta iki ayrı özellik bulacaksınız : Biri anayasa hukuku açısından kadının yeri ve temel haklar ve hürriyetler sahasında hukuki statüsü ele alınmıştır. Burada kadının anayasa hukuku alanındaki hukuki durumu ve sahip olduğu haklar anlatılmakta konunun temel esaslan verilmektedir. İkincisi ise kadının İslam hukukundaki durumuyla ilgili bilgiler verilmektedir. Bu bilgilerin temeli ve özeti şöyledir a-…