Türkiye’de Kadın-Erkek Eşitliği ve Başörtüsü (Türban) Yasağı

Elinizdeki kitapta iki ayrı özellik bulacaksınız :

Biri anayasa hukuku açısından kadının yeri ve temel haklar ve hürriyetler sahasında hukuki statüsü ele alınmıştır. Burada kadının anayasa hukuku alanındaki hukuki durumu ve sahip olduğu haklar anlatılmakta konunun temel esaslan verilmektedir.

İkincisi ise kadının İslam hukukundaki durumuyla ilgili bilgiler verilmektedir. Bu bilgilerin temeli ve özeti şöyledir

a- İslamiyet kadını bir hakkın objesi olmaktan çıkarmış süjesi olmaya yükseltmiştir.

b- Kur’an ı Kerim’de ve hadislerde yer alan hükümlere bakacak olursak kadınlar erkekler gibi hemen bütün temel hak ve hürriyetlere sahiptirler. Ancak biyolojik farklılık sebebiyle bazı sahalarda farklı düzenlemeler görülmektedir.

c- Kitapta kadının İslam hukukundaki durumu ayetler ve hadisler ışığında ortaya konulmuş ve modern hukukçuların açıklamaları da verilmiştir.

(Arka Kapak Yazısıdır)