Uhuvvet Risalesi

İki bölümden oluşan bu risâlenin birinci bölümü, ehl-i imanı uhuvvete ve muhabbete davet eder. İkinci bölümü ise, hırsın hayat-ı islâmiyeye ne kadar muzır bir hastalık olduğunu ve gıybetin ehl-i islamın hayat-ı içtimaiyesinde ne denli tahribat yaptığını beyân, izah ve ispat eder.